Bekijk Fotoalbum

contact

bottom
spacer
 

spacer

U bent hier:Home-Nieuws-Alles over de werkkostenregeling - WKR
 
 
%PM, %30 %544 %2015 %13:%jan

Alles over de werkkostenregeling - WKR

            

 

Werkkostenregeleling - WKR

Tips:

• Geef uw personeelsactiviteit zo mogelijk een zakelijk karakter en laat het zakelijke karakter de overhand hebben;
• Denk aan het organiseren van een feest of activiteit op de werkplek. (Diverse activiteiten lenen zich om op de werkplek te houden. Denk aan diverse workshops, spelactiviteiten etc.);
• Richt een personeelsvereniging of een personeelsfonds op en laat personeelsfeesten door deze instellingen organiseren

 

De werkkostenregeling (WKR) is ingevoerd per 1 januari 2015. De WKR vervangt alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. De werkgever mag 1,2% van de totale fiscale loonsom in een jaar belastingvrij vergoeden of verstrekken aan zijn werknemers. Komt het totaal van de vergoedingen of verstrekkingen uit boven de 1,2% dan betaalt de werkgever 80% eindheffing (belasting) over het bedrag van de overschrijding. Deze eindheffing komt voor rekening van de werkgever.

 

Dat er keuzes gemaakt moeten worden, is in de meeste gevallen duidelijk. Geen werkgever zit immers te wachten op de 80% eindheffing die men verschuldigd is bij overschrijding van de vrije ruimte van 1,2% (2015) van de loonsom. Ook zullen werkgevers de personeelsfeesten tegen het licht houden. De kosten van het personeelsfeest komen namelijk in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld nieuwjaarsrecepties en jubileumfeesten. De werkgever heeft de keuze om de kosten voor die activiteiten tot het belastbaar loon van de werknemers te rekenen. De werknemers betalen dan zelf belasting over de kosten van het feest waaraan ze hebben deelgenomen. De animo om aan dit soort activiteiten deel te nemen zal dan danig afnemen

 

Personeelsfeesten, we kennen ze allemaal wel. De feesten doen zich in allerlei varianten voor, van ingetogen tot zeer uitbundig, van een barbecue op de binnenplaats van de zaak tot een meerdaags uitstapje met het gehele personeel (en soms ook de partners van de werknemers) naar het buitenland. Personeelsfeesten en –activiteiten zijn goed voor de teamspirit of het ‘wij’ gevoel.

 

Het personeelsfeest valt in de vrije ruimte van de WKR. Bijeenkomsten met een zakelijk karakter zoals vergadersessies buiten de deur, congressen of recepties voor klanten of een borrel met klanten, seminars en jaarlijkse kick-off bijeenkomsten vallen hier niet onder. Deze kosten leggen dus geen beslag op de vrije ruimte. De consumpties, hapjes en eventuele maaltijden blijven onbelast.

  

Studiedagen
Hoe moeten we in dat kader een studiedag met een daarbij ontspannende teambuilding activiteit nu kwalificeren? Hier komen we in een grijs gebied. De invulling en tijdsbesteding van en tijdens de activiteit zijn bepalend of de activiteit vrijgesteld is of niet. Als de studiedag de overhand heeft en het ontspannende consumptieve karakter ondergeschikt is, dan blijft de activiteit onbelast. In het omgekeerde geval, wanneer dus het ontspannende deel van de activiteit de overhand heeft, is het raadzaam de kosten te splitsen. De kosten die met de studieactiviteit gemoeid zijn, hoeven namelijk niet in de vrije ruimte ondergebracht te worden. Zelfs een meerdaagse personeelsreis naar het buitenland kan eventueel een overwegend zakelijk karakter hebben waardoor deze onbelast plaats kan vinden. Hierbij kan gedacht worden aan het bezoeken van een buitenlandse vestiging of leverancier. Overleg vooraf wel met uw belastingadviseur of accountant.

  

Personeelsfeest op locatie werkgever
Wanneer een personeelsfeest, receptie of jubileumfeest op de locatie van de werkgever gehouden wordt, zijn de consumpties onbelast. Deze worden dan gezien als consumpties op de werkplek. Worden er echter maaltijden aan de werknemers en partners van de werknemers verstrekt, dan dient per verstrekte maaltijd € 3,15 (forfaitair bedrag voor 2014) tot het loon van de werknemer of tot de vrije ruimte van de werkkostenregeling te worden gerekend. Dus een feest dat op het bedrijf (kantoor, magazijn, productiehal, parkeerplaats, tuin etc.) wordt gehouden en waarbij drankjes en hapjes (geen maaltijden) worden geserveerd en waarbij activiteiten op het bedrijf worden georganiseerd blijft geheel onbelast.
Als er maaltijden worden geserveerd dan komt er dus een gering bedrag per maaltijd ten laste van de vrije ruimte of dient er een gering bedrag per maaltijd bij de werknemers belast te worden.
Als er bij het personeelsfeest op het bedrijf activiteiten worden georganiseerd die op een andere locatie worden gehouden dan zullen de kosten van die activiteiten wel tot de vrije ruimte gerekend moeten worden. De kosten van de consumpties (op de werkplek) zijn dus vrijgesteld.

 

Personeelsvereniging
Personeelsactiviteiten die door een personeelsvereniging worden georganiseerd, komen niet ten laste van de vrije ruimte. Uitkeringen en verstrekkingen die door een personeelsvereniging worden gedaan zijn vrijgesteld. Wel komen de bijdragen van de werkgever aan de personeelsvereniging in de vrije ruimte terecht. De werkgever mag de eventuele vrije ruimte in de WKR niet doorschuiven naar een volgend jaar. De personeelsvereniging kan wel een buffer vormen voor grotere activiteiten (bijvoorbeeld een personeelsreis) eens in de zoveel jaren.

 

Conclusie
Maakt de werkkostenregeling nu een einde aan het personeelsuitje? Naar mijn mening niet. Het personeelsfeest is zo ingeburgerd dat het niet meer is weg te denken. Daarnaast heeft iedere werkgever een vrije ruimte beschikbaar en zijn er daarnaast mogelijkheden om beslag op de vrije ruimte te beperken of geheel te voorkomen.

 

Bron: Eshuis | 10-11-2014

 

 

 

  

 

 

 

   
 
 
spacer
Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Denk aan workshops die dit onderbouwen zoals Afrikaanse maskers beschilderen. Deze maskers worden door straatkinderen in Ghana met de hand gesneden en van de opbrengst krijgen ze onderwijs.

Dit onderwijs wordt door ons ondersteund door alle maskers speciaal te laten importeren door een vrijwilliger bij dit project.

spacer
spacer
spacer
Belangrijke zoektermen
spacer

partycentrum twente themafeest - bedrijfsfeest

© 2016 Partycentrum Weijenborg| Sitemap | Bruiloft