Bekijk Fotoalbum

contact

bottom
spacer
 
U bent hier:Home-Over ons-Historie van Partycentrum Weijenborg
 
 

Historie van Partycentrum Weijenborg

Historie van Partycentrum Weijenborg begint in 1739. Het pand lag buiten de stadsmuren in het buitengebied. Nu ligt de Weijenborg in het centrum van Delden. De wanden van Partycentrum Weijenborg waren volgens de traditie van die tijd helemaal beschilderd met sfeervolle tafrelen. Hieronder zie je de wandschildering op de muur van de herenkamer.

1739

werd het pand bewoond door een smit. Brandgevaarlijk beroepen had men liever buiten de stadspoorten van Delden. Ook de bakker was hier te vinden. De oude schouw met tegels met Bijbelse voorstellingen werd gebruikt om het Bijbelse verhaal te vertellen. Veel mensen waren analfabeet in deze tijd. De haard was in de meeste huizen het centrum van het huiselijke leven: de belangrijkste licht- en warmtebron, waar ook gekookt werd. Door de versiering met geglazuurde tegels kon men de achterwand goed schoonhouden van roet en vetvlekken en door de verhalende voorstellingen was er bij het licht van het haardvuur dan ook nog heel wat te zien.

 

 

1748

werd In den Weijenborg verkocht voor fl. 125,00 en als volgt omschreven: “haar eijgendoemelijke smidt met sijn oude en nieuwe regt en geregtigheid, staande binnen Delden, met den eene ende an de smid van Jan van Heek en met den anderen ende nae den Renninkweg”. ……….“huijs en hof, smitte en alle smitsgereedschap, so als hetselve tegenswoordig door haar bewoont en gebruijkt word. InDelden waren 247 huishoudens met 592 personen van 17 jaar en ouder. Het vermogen per persoon was fl. 859,00. De graaf op kasteel Twickel werd toen al aangeslagen voor een vermogen van fl. 225.790,00 en telde niet mee in dit gemiddelde.

 

1817

In 1817 werd de toenmalige bewoner Jan Weijenborg als tapper aangeduid. Zijn hoofdberoep was metselaar maar op bescheiden schaal verkocht hij gebrande wateren.

stal

1843

wordt er nog steeds getapt, nu door de metselaar Veehof. Hij heeft ook een klein landbouwbedrijf net zoals bijna iedereen in Delden. Op kleine schaal was gelegenheid om bij hem thuis in de keuken aan het jeneverschap een borrel te kopen. Jenever betrok hij uit Deventer. Hij had een jaaromzet van 79 kannen jenever en 19 kannen brandewijn. Dit werd precies bijgehouden om de accijnzen te kunnen heffen. Toen de peijler van de accijnzen eens dronken was toen hij de peilstok hanteerde resulteerde dit in een rechtszaak: Om te peilen en off de peijler ook niet droncken was Getuige 1 tapt aldaer wel negen jaren lank gebrande wateren. de beschuldiging dat de peijler inderdaad dronken was reageert hij: Dat liegt gij als de bliksem, ik heb de duimstok verkeert gehad. Het bedrijf had de volgende inventaris om te kunnen tappen:
Een wegte, twee tinnen maten, blikken trechter, koffijmolen, twee karaffen, flesch en eenige jeneverglaasjes en jeneverschap, totaale waarde fl. 4,75.
De jenever voorraad werd op fl 5,00 gewaardeerd.

1900

is het dan tot koffiehuis omgedoopte Weijenborg erg in trek bij de boeren en handelaren. De penningen werden onder het genot van een borreltje à fl. 0,05 uitgewisseld. Voor fl 2,15 had je al een fles champagne. Zondag kwamen de kerkgangers hun paarden en wagens stallen in de paardenstal en na de dienst en wat borreltjes werden de paarden weer ingespannen. De voederbakken en ringen zijn nog steeds te zien. Door de eeuwen heen is de Weijenborg geregeld van eigenaar gewisseld. Het tappen bleef bijzaak. In 1939 wordt ten gevolge van een publieke verkoop de Weijenborg verkocht voor fl. 9500,00 aan de NV Beiersch Bierbrouwerij De Amstel. Er zijn nu nog teksten te vinden op de gebinten die verwijzen naar de periode dat Amstel eigenaar was. Ook zijn er diverse wandschilderingen met reclame voor Amstelbier die dateren uit deze periode.

1981

kochten Erna en Nico Hemersma Restaurant de Weijenborg en runnen hier nu 34 jaar met veel plezier hun Partycentrum en groepsrestaurant. Er werken totaal ruim 20 fulltimers en parttimers, dus de tijd dat je het tappen als bijzaak deed ligt achter ons en de volgende generatie Hemersma staat al te popelen......

Heden.

Partycentrum beschikt over 3 sfeervolle historische ruimtes met vele originele accenten maar wel met een moderne en eigentijdse draai.

Het is het oudste horecapand van Delden.

 

 

   
 
 
spacer
Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Denk aan workshops die dit onderbouwen zoals Afrikaanse maskers beschilderen. Deze maskers worden door straatkinderen in Ghana met de hand gesneden en van de opbrengst krijgen ze onderwijs.

Dit onderwijs wordt door ons ondersteund door alle maskers speciaal te laten importeren door een vrijwilliger bij dit project.

spacer
spacer
spacer
Belangrijke zoektermen
spacer

partycentrum twente themafeest - bedrijfsfeest

© 2016 Partycentrum Weijenborg| Sitemap | Bruiloft